NORSUS støtter TV-aksjonen 2020 til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.

8 millioner tonn plast i havet hvert år, i følge WWF. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota.

NORSUS støtter TV-aksjonen direkte gjennom et direkte giverbeløp, men også gjennom viktige forskningsprosjekter. Våre forskningsprosjekter på plast har fokus på å økt resirkulering av plast, redusert plastforsøpling og begrense plastbruk ved at plast kun velges når det er bevist at det er best av hensyn til produktsvinn, miljøfotavtrykk og avfall når hele verdikjeden tas i betraktning. NORSUS deltar også i vitenskapskomitéen i det internasjonale prosjektet MarILCA (Marine Impact in LCA) nettverket. Vi er også stolt deltager av Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications, støttet av Forskningsrådet. Senteret har status Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og skal vare i 8 år, med oppstart 1. november 2020. SFI’en har som mål å redusere problemene fra plastavfall i det marine miljøet, som makro- og mikroplast og spøkelsesfiske. De negative miljøvirkningene kan reduseres betydelig hvis tradisjonell plast erstattes med nye, biologisk nedbrytbare materialer.

Her kan du se vår seniorforsker Cecilia Askham bli intervjuet av Klima Østfold om temaet plast i havet.

Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å støtte årets TV-aksjon ved å vippse til 2133.