NORSUS på WasteLCA-konferansen

WasteLCA conference in Italy

Pieter Callewaert og Kari-Anne Lyng fra NORSUS deltar denne uken på WasteLCA-konferansen i Italia.

Konferansen arrangeres for tredje gang og samler eksperter fra flere land som jobber med LCA innenfor temaer relatert til avfallshåndtering, gjenvinning og gjenbruk.

Pieter presenterte resultater fra RecyFoodPack-prosjektet hvor han har analysert det norske systemet for gjenvinning av plastemballasje og sett nærmere på alternative systemer for å gjenvinne plastemballasjen. Etablering av et nasjonalt sorteringsanlegg eller erstatning av kildesortering med ettersortering av restavfall ble analysert med tanke på påvirkning på klimaendringer og oppnådd gjenvinningsgrad. I tillegg ble også påvirkningen av en endring i avfallssammensetning analysert, som eksempel på økt fokus på design for gjenvinning.

Kari-Anne presenterte miljøbelastningen knyttet til ulike innsamlingssystemer for matavfall og plast, som er resultater fra forskningsprosjektene Innovativ Avfallslogistikk og DGRADE. Analysen vil kunne gi nyttige innspill ved innføring av strengere utsorteringskrav for matavfall fra husholdninger.

Pieter og Kari-Anne er enige om at denne typer konferanse er viktig både for nettverksbygging internasjonalt og faglig utvikling.

«Her møter vi forskere som jobber med akkurat det samme som oss, og vi får nyttige innspill på analyser som vi jobber med.»

Pieter at WasteLCA conference in Italy
Pieter Callewaert and Kari-Anne Lyng  at WasteLCA conference in Italy