NORSUS på tidenes største LCM-konferanse: matsvinn, grønnere skreiprodukter, kraftdistribusjon, vindmøller og miljødeklarasjoner

Denne uken er NORSUS godt representert på den internasjonale konferansen for livsløpsledelse (Life Cycle Management) i Lille. Våre kolleger Irmeline, Regina, Erik, Lars og Ellen-Marie har deltatt både for å formidle vår forskning og lære av, diskutere og bygge nettverk med andre forskere.

NORSUS-forskere var del av tre paperpresentasjoner. Ellen-Marie Forsberg presenterte metoden konsensusprosess og vurderte dens nytte som et verktøy i livsløpsledelse for å unngå problemskifte, redusere institusjonelle barrierer samt bidra til mer læring på tvers av organisasjoner. Clara Valente var medforfatter på et paper som omhandlet PMC (Polymer matrix composites) i vindturbiner. Lars Tellnes med kolleger fra Høgskolen i Østfold og Treteknisk institutt presenterte et paper om miljødeklarasjoner.

Vi hadde også tre postere. Erik Svanes viste en poster om hvordan tiltak i emballasje, prosessering og distribusjon har gitt kraftig reduksjon i miljøbelastning av et norsk hvitfiskprodukt basert på skrei. Regina Skattenborg og Irmeline de Sadeleer presenterte en poster fra forskningsprosjektet Bærekraft med Bærekraft om rammeverk for funksjonell enhet for distribusjon av kraft, der målet med rammeverket er å øke transparens og sammenlignbarhet i LCA-studier av kraftdistribusjon slik at nettselskaper settes i en posisjon der de kan ta gode beslutninger basert på livsløpsvurderinger. På vegne av RoBUTCHER-teamet på NORSUS viste Ellen-Marie også en poster om sosial LCA av automatiserte slakterisystemer.

LCM 2023 var den største konferanse siden dens begynnelse, med nesten 1000 deltagere, noe som reflekterer at LCA og livsløpsledelse er et felt i sterk vekst.

Nåværende og tidligere NORSUS-forskere på LCM: Regina Skattenborg, Lars Tellnes, Irmeline de Sadeleer, Fredrik Johnsen (nå Vestlandsforsking) og Ellen-Marie Forsberg.

NORSUS-forsker Erik Svanes