NORSUS på The 10th Conference on Life Cycle Management: karbonfangst, matemballasje, klimavennlige bygninger, EPD og sosialt bærekraftige oppstartsbedrifter

LCM-konferansen denne uken har det vært flere spennende bidrag fra NORSUS-forskere.

Hanne Lerche Raadal og Ingunn Saur Modahl presenterte resultater fra Øra-klyngen hvor systemer for CO2-fangst med lagring (CCS) og CO2-fangst med bruk (CCU) sammenlignes med referansescenerier uten CO2-fangst. Resultatene viser at CCU-scenariene har dårligere klimaresultat både sammenlignet med CCS og referansescenariet fordi det å konvertere CO2 til drivstoff krever mye elektrisitet, og fører til at fanget CO2 slippes ut i atmosfæren igjen. Studien viser at det er bedre å benytte den fornybare kraften til å erstatte fossil elektrisitetsproduksjon. Hvis man likevel velger å produsere drivstoff fra CO2 så bør man velge fornybar overskuddselektrisitet som ikke kan brukes til andre formål.

Anna Furberg, Kari-Anne Lyng and Hanne Lerche Raadal sammenlignet miljøeffektene av matemballasje av henholdsvis metall og kartong. Resultatene viser at hvilken emballasje som kommer ut med best miljøprofil påvirkes av hvilken modelleringstilnærming man tar og at høy sirkularitet ikke nødvendigvis henger sammen med lave miljøkonsekvenser.

Lars Tellnes deltok sammen med kollegaer utenfor NORSUS med et paper om den såkalte FutureBuilt ZERO-metoden som refererer til en oppdatert og utvidet modell for å vurdere bygningers klimagassutslipp.

To presentasjoner dreide seg om Environmental Product Declarations (EPDs): Anne Rønning, sammen med Jane Anderson fra The Open University og Construction LCA, snakket om fordeler ved digitalisering av EPD for å redusere byggs livsløpspåvirkninger og standarders rolle i dette, og Fredrik Moltu Johnsen diskuterte verifiseringsprosessen for EPD. 

Clara Valente og Synnøve Rubach presenterte hvordan sosiale livsløpsvurderinger (S-LCA) og sosial organisatorisk LCA (SOLCA) kan hjelpe oppstartsbedrifter i å bli mer sosialt bærekraftige både i konkrete produksjonsprosesser og i selve forretningsmodellen.