NORSUS på International Conference on Intelligent Robots and Systems: social challenges in the automated meat sector

Innenfor rammene av den International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021) ble det avholdt en RoBUTCHER -workshop om utfordringer innen automatisert kjøttforedling 1. oktober. Workshopen illustrerte de siste trendene og utviklingen knyttet til mat og matbehandlingsroboter, og å definere veikartet for fremtidige forbedringer av disse feltene. Clara Valente presenterte «Sosiale aspekter ved roboter og automatisering i slakteriet», og tok for seg de potensielle sosiale endringene ved økende automatisering i kjøttsektoren.