NORSUS og Universitetet i Leiden leder en UNEP-støttet undersøkelse for å vekte miljøpåvirkninger i LCA

Ugandan Research Team

Hoima-distriktet: Timothy Galabuzi, Bena Nansubuga, Emmanuel Kaduku, Joan Businge og Denis Twinomujuni deltar i undersøkelsen.

NORSUS deltar i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet som skjer i GLAM-ekspertgruppen i UN Life Cycle Initiative. GLAM står for Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators and Methods, som ble startet i 2013 for å skape konkrete og praktiske anbefalinger for ulike miljøindikatorer og karakteriseringsfaktorer som brukes i Life Cycle Impact Assessments (LCIA).

En undergruppe av GLAM, med NORSUS seniorforsker Cecilia Askham og førsteamanuensis Marco Cinelli fra Universitetet i Leiden som co-chair, har som mål å utvikle en global modell for vekting av faktorer som er viktige for miljøet vårt, menneskers helse og naturressurser. Denne modellen er nødvendig for å hjelpe beslutningstakere med å prioritere når analyser av den komplekse verdenen vi lever i gir svar som peker i forskjellige retninger. Beslutningstakere må noen ganger rangere disse viktige sakene (miljø, menneskers helse og naturressurser) for å kunne fatte beslutninger. Siden dette arbeidet er subjektivt og verdibasert, utviklet undergruppen en undersøkelse for å lære hva slags preferanser mennesker rundt om i verden har når det gjelder disse sakene.


Interviewer: Oumarou OUATTARA
Inervjuer: Oumarou OUATTARA
Interviewer : Abdoul Aziz Adama BANDE
Inervjuer: Abdoul Aziz Adama BANDE
Dr. Christine Nagawa (Makarere University) og Dr. Christine Kyarimpa (Kyambogo University)
Dr. Christine Nagawa (Makarere University) og Dr. Christine Kyarimpa (Kyambogo University)
Interviewer: Styve Cédric SANON
Intervjuer: Styve Cédric SANON

NORSUS har bidratt med finansiering og koordinering av informasjonsinnsamlingen i Uganda og Burkina Faso. Intervjuene ble nylig fullført, og nå jobber forskere i flere land med å analysere dataene for å beregne vektingsfaktorene som vil være en del av GLAM-anbefalingene.