NORSUS nytt medlem i Norsk Klimastiftelses Råd

Norsk klimastiftelse, Norges grønne tankesmie, ble etablert i 2010 og jobber for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser.

NORSUS har fulgt Klimastiftelsen i flere år, og er imponert over det viktige arbeidet og all formidlingsaktiviteten som drives av stiftelsen. «Vi er stolte over å bli medlem og håper og tror vi kan bidra med vår kompetanse og forskning inn i stiftelsens arbeid», sier Forskningssjef Hanne Lerche Raadal, som møter i Rådet på vegne av NORSUS.

«Vi er glade for at NORSUS nå er medlem i vårt Råd. I strevet med å få fart på energiomstillingen og nå klimamålene er det helt avgjørende at vi på alle nivåer i samfunnet tenker nytt rundt bruk av ressurser. NORSUS byr på utstrakt kompetanse om sirkulærøkonomi og bærekraft, kunnskap som bør inn i all samfunnsplanlegging. Vi er svært glade for å få dette perspektivet sterkere inn i Rådet vårt», sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse. Les mer hos Norsk Klimastiftelse.