NORSUS i Folkeopplysningen på NRK.

Folkeopplysningens program Resirkulering på NRK mandag 24. august viet stort fokus til resirkulering og kildesortering. Vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal ble intervjuet for å forklare hvordan klimaregnskap beregnes for resirkuleringssystemer. Plastemballasje fikk mye blest fordi ikke alt som kildesorteres blir resirkulert, og klimagevinsten ved resirkulering av yoghurtbegre ble sammenlignet med klimagassutslipp fra flyreiser. Men yoghurtbegrene som blir avfall MÅ avfallsbehandles, uavhengig av om du har tenkt å fly eller ikke. Den beste behandlingsmåten er resirkulering fordi dette gir store klimabesparelser sammenlignet med om yoghurtbegrene og annen plast går til forbrenning. Les mer om dette i debattinnlegget i Fredrikstad Blad.