NORSUS’ forsking viser hvorfor norsk vannkraft produseres med minimale klimafotavtrykk

The explorer har intervjuet vår Forskningssjef Hanne Lerche Raadal som forklarer hvordan vår forskning analyserer det totale klimafotavtrykket fra norsk vannkraft ved bruk av LCA (Life Cycle Assessment).