NORSUS-forskere presenterer innovative LCA- og LCC-funn på global Net-Zero Built Environment-konferanse i Oslo

Bojana Petrovic

Bojana presenterer sin forskning på LCA av en bolig

Bojana Petrovic og Lars Tellnes fra NORSUS fikk muligheten til å dele sin forskning på LCA og LCC av bygninger på den 1. internasjonale konferansen om Net-Zero Built Environment arrangert i Oslo i juni 2024. Rundt 300 forskere og industriaktører var involvert fra ulike kontinenter. Hovedaktørene som var involvert var fra Norge, Tyskland, USA, India, Sør-Afrika.


Lars Tellnes
Lars presenterer sin forskning på økonomi og karbonutslipp av bygg, knyttet til sin Phd


Høydepunkter fra konferansen:

  • Vektlegging av trekonstruksjon og løsninger for gjenbruk
  • Ulike løsninger for å redusere CO2 i produksjon av betongkonstruksjoner
  • Klimareguleringer etablert i nordiske land som frontløpere i verden