NORSUS-direktør Ellen-Marie Forsberg ny styreleder i Klimapartnere Viken

Klimapartner Viken

Daglig leder Stine Torjusen Nygaard og ny styreleder Ellen-Marie Forsberg

Klimapartnere Viken er et partnerskap for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere. Nå har Klimapartnere Viken nesten 50 partnerorganisasjoner og vil gjerne ha enda flere med på laget! Partnerorganisasjoner får både tilgang på enkle klimaregnskap og faglige arrangementer og nettverkssamlinger: https://www.klimapartnereviken.no/arrangementer/

Ønsker du mer informasjon eller vil bli medlem, se her: https://www.klimapartnereviken.no/kontakt-oss/

Ellen-Marie har vært nestleder i to år og ser frem til å kunne bidra enda mer som styreleder.