Nettbransjen må også feie for egen dør – NORSUS på CIRED 2023

CIRED

12. – 15. juni 2023 gikk den 27-ende CIRED-konferansen av stabelen – denne gangen i Roma. CIRED er den ledende konferansen for distribusjon av elektrisitet. Her møtes nettselskaper (DSOer), leverandører, forskere og andre aktører for å presentere og diskutere viktige temaer for bransjen.

I år var det et spesielt stort fokus på nettselskapenes og bransjens rolle i overgangen til det grønne skiftet  – som krever en overgang til fornybar energi, en storstilt utbygging av kraftnettet og en omstilling i hvordan nettselskapene opererer. I år deltok NORSUS med to konferanseartikler.

Irmeline de Sadeleer deltok i en rundebordskonferanse med sitt bidrag «Environmental impacts from power distribution» hvor hun presenterte resultater fra ulike LCA-analyser for nettkomponenter og kraftnett. Hun påpekte spesielt at bransjen bør ha et fokus på å redusere nettap samt anskaffe lavkarbonmaterialer med lang levetid. Dette skapte stor interesse blant deltakerne.

Regina Skattenborg presenterte paperet “What Should DSOs Focus On For Reducing The Impacts On Climate Change When Developing And Operating Electricity Networks? A Case Study Of The Power Distribution Network In A Rural Area In Central Norway”. Paperet er utviklet gjennom det pågående IPN-prosjektet BmB (Bære kraft med bærekraft). Bidragene skilte seg ut på konferansen ved at de var de eneste som adresserte miljøkonsekvensene av utbygging og drifting av kraftnett på en helhetlig måte gjennom å gjennomføre en LCA av et helt kraftnett. Vi ser viktigheten av dette for å være i stand til å ta kunnskapsbaserte grep for å redusere miljøpåvirkningen til nettet.