Nå kan du få våre nyheter rett i din innboks!

Nyhetsbrev

NORSUS forsker på hva som er bærekraftige løsninger fra et helhetlig perspektiv. Vi utvikler metoder for å vurdere hva som er bærekraftige løsninger på ulike felt og hvordan ta slike løsninger i bruk på en bedre måte i samfunnet. Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og reduserer vi miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst, for å bevege samfunnet i en bærekraftig retning.

Det er med stor glede vi kan fortelle at vi nå har opprettet et nyhetsbrev for å dele våre tilnærminger, resultater og andre nyheter. Nyhetsbrevet vil formidle et utvalg av våre saker og sendes ut tre ganger i året.

Meld deg på og hold deg oppdatert!