Mulige sosiale effekter av et autonomt robotsystem (ARS) i slakterier

Robutcher-system

Clara Valente, Rannvá Danielsen, Anna Woodhouse, Fredrik Moltu Johnsen og Ellen-Marie Forsberg har nylig publisert en artikkel om de mulige sosiale effektene av et autonomt robotsystem (ARS) i slakterier, der de sammenligner scenarier før og etter implementering. Arbeidet er en del av Robutcher-prosjektet finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Resultatene antyder betydelig forbedring i sosial faktorer når man går fra konvensjonell behandling av kjøtt til ARS. Alle underkategoriene fra de utvalgte interessentkategoriene skåret høyere etter ARS-scenariet. De mest forbedrede sosiale underkategoriene var helse og sikkerhet, samt tilgang til immaterielle ressurser. Det ble identifisert betydelig forbedring i sosiale underkategorier som arbeidstimer, frihet til å organisere seg kollektivt og forhandle kollektivt, samt rettferdig lønn. Det ble identifisert en moderat forbedring i sosiale underkategorier som like muligheter og diskriminering, ansettelsesforhold og migrasjon og omlokalisering.

Det forventes at ARS vil redusere skaderisikoene som arbeidere utsettes for i et konvensjonelt slakteri og redusere sykefraværet, men det vil også kreve opplæring, tilpasning av nye utdanningsprogrammer og organisatoriske endringer i industrien.

Les mer her: https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-023-02256-9