Mindre plast i matemballasje

Nofima har sendt ut en pressemelding om det nystartede forskningsprosjektet ReducePack. Målet med dette prosjektet er å redusere plastbruken. I ReducePack skal Østfoldforskning dokumentere miljøpåvirkningen fra emballasjen. Vi gleder oss til å jobbe med de deltakende bedrifter, som skal teste nye emballasjeløsninger. 

Østfoldforskning skal dokumentere en redusert negativ miljøpåvirkning fra emballasjen. Dette skal gjøres med eksisterende metode for livsløpsanalyse og en videreutvikling som også i større grad inkluderer emballasjens funksjon knyttet til bevaring av matkvalitet. I tillegg skal det utvikles indikatorer for plast på avveie, både i form av forsøpling og mikroplast, som akkumuleres i næringskjeden.