Med hytta på tur – hvor miljøvennlig er det?

De siste årene har det vært en stor økning i salget av bobiler i Norge. Majoriteten av bobileierne er godt voksne, og de fleste ferie- og fritidsreisene foregår i Norge. På oppdrag fra Norges Caravanbransjeforbund (NCB) har Østfoldforskning laget et klimaregnskap der bobilen sammenlignes med andre transport-, fritids- og ferieformer. Forskningsrapporten er skrevet av Andreas Brekke, Simon Saxegård, Lars Gunnar Furelid Tellnes og Mona Nilsen, Østfoldforskning. Forskningsrapporten ble presentert på pressemøte 24.september. 

 

Bobilferie er bedre for klimaet enn en del sammenlignbare ferieformer. Bobilferiesammenlignes med andre transport-, fritids- og ferieformer. Målet var å finne ut hvor store klimagassutslipp aktivitetene i en bobil medfører sammenlignet med andre former for ferie- og fritidsutfoldelser. I undersøkelsen er det sett på utslipp knyttet til å tilbringe én uke med følgende ferieformer:  

 1. hjemmeferie
 2. bobilferie
 3. chartertur til Syden
 4. storbyferie
 5. tur til hytte ved sjøen
 6. tur langs norskekysten med båt
 7. fottur på fjellet
 8. campingferie med bil og telt
 9. campingferie med campingvogn
 10. cruiseferie

Det er tatt utgangspunkt i at en ferie består av transport, overnatting, mat, og aktiviteter. For bobil er det sett på utslipp per personkilometer sammenlignet med andre transportmidler, utslipp per overnattingsdøgn sammenlignet med andre overnattingsalternativer, utslipp per bobiltur sammenlignet med andre feriereiser, og utslipp for hele bobilbestanden sammenlignet med om alle disse skulle dra på alternative ferier. Undersøkelsen ble videre basert på vanene til bobilens største forbruksgruppe, nemlig par i 60-årene. 

 

Hovedfunn i undersøkelsen:

 • En bobilferie har litt større klimagassutslipp enn en tur til hytte ved sjøen. Mesteparten av utslippet er knyttet til kjøring med bobilen.
 • Til sammen gir én uke med bobilferie et utslipp på rett i underkant av 300 kg CO2 per person. Det er mindre enn det en typisk storbyferie gir.
 • For en storbyferie er transporten det aller viktigste, på grunn av flyreisen, men det er også betydelige klimagassutslipp knyttet til overnatting. Det skyldes at hoteller i storbyer ofte har høy energibruk per overnattingsdøgn, og at energikilden i de respektive landene har høye klimagassutslipp.
 • En båtferie langs norskekysten bidrar til enda litt større klimagassutslipp enn en storbyferie. Det er avhengig av hvor mye man kjører båten, men her er brukt rimelige antakelser om kjørelengde, om enn med en båt av en viss størrelse.

Fra pressemøte 25.september. På bildet ser vi Geir Holm, generalsekretær i Norsk Caravanbransjeforbund og Mona Nilsen, Østfoldforskning. Foto: Knut Randem, Bobilverden

 

Prosjektet var organisert med en referansegruppe bestående av Miljøstiftelsen Zero, NHO Reiseliv og Amobil.  

Du finner populærversjonen her og forskningsrapporten her