Materialstrømsanalyse – byggavfall: betong, gips og vindusglass

Østfoldforskning har altså en rapport for nettverket for Nasjonal handlingsplan (NHP-nettverket) med tittelen «Materialstrømsanalyse - byggavfall: betong, gips og vindusglass»

På Byggavfallskonferansen  ble rapporten presentert. Konklusjonene er: 

  • Det er nok noe større mengder av betong- og gipsavfall fra byggeaktivitet enn det som ligger i SSBs statistikk for avfall fra byggeaktivitet
  • Betongavfall fra anleggsaktivitet kan ganske enkelt innføres i statistikken, selv om det er grunn til å tro at mengdene rapportert kan være for små
  • Ikke noe betongavfall går til produksjon av ny betong og lite går til store veiprosjekter.
  • Usikkert om vi oppnår 70 % materialgjenvinning reelt på betongavfall
  • Faktisk mengde gipsavfall er rundt 100 000 tonn, snarere enn under 70 000, som i statistikken
  • 80 % av avfallsmengden kan potensielt inngå i produksjon av ny gips.
  • Statistikken for glass er nærmest meningsløs, da mange isolerglassruter defineres som farlig avfall, mens det er disse som gir materialgjenvinning av glass
  • Dagens håndtering av vinduer medfører noe fare for gal avhending og spredning av farlige stoffer og er ikke egnet for utstrakt materialgjenvinning

 Rapporten er lagt ut på byggemiljo.no.