Mange nye forskningsprosjekter starter opp i 2023

Vi i NORSUS fortsetter å ha høy suksessrate i utformingen av nye forskningsprosjekter.

I midten av juni offentliggjorde Forskningsrådet hvilke søknader levert i februar som kom igjennom nåløyet og vil få tildeling. NORSUS er involvert i mange av dem.

Prosjektet Circulizer skal ledes av NORSUS og har fått tildelt 12,1 millioner kroner fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Prosjektet skal utvikle verdifull kunnskap om bruk av marine avfallsressurser til biogassproduksjon, og hvordan dette påvirker gjødselkvalitet og miljøpåvirkning når biorest skal brukes som biogjødsel.

I tillegg skal NORSUS delta i en rekke andre prosjekter som har fått tildeling fra Forskningsrådet:

  • LUBRIBOT skal ledes av Matematisk institutt ved UiO og utvikle myke roboter.
  • SEA-CYCLE skal ledes av NMBU og bidra til bedre ressursutnyttelse av avfall fra havbruksnæringen.
  • Bread Rescuers skal ledes av Nofima og bidra til at det kastes mindre brød.
  • EFREE-GREEN skal ledes av NIBIO og handle om høyteknologisk tomatproduksjon.