Livsløpsvurdering av utsortering og materialgjenvinning av plastemballasje

Plastembalasje

NORSUS har gjennomført en oppdatert livsløpsvurdering av utsortering og videre behandling av plastemballasje fra norske husholdninger. Målet med studien er å kvantifisere miljøpåvirkningen fra Plastretur-systemet, og identifisere hva som har størst påvirkning. Kari-Anne Lyng i NORSUS vil presentere resultatene fra studien.

Bli med på webinaret fredag 29. april kl. 09.00 til 10.00, og meld deg på her!