Konsortiummøte i RoBUTCHER

Vår forsker Clara Valente deltok på vegne av NORSUS på EU-finansierte prosjektet RoBUTCHER-konsortiets møte denne 19.-20. november 2021 i Budapest. Møtet ble organisert av Obuda-Universitetet og besto i to deler: en sesjon inkludert oppdateringer fra hver arbeidspakke og diskusjon om veien til utnyttelse av RoBUTCHER-systemet fredag ​​19.11. og en » Hands-on pig processing workshop » på den ungarske landsbygda med tradisjonell ungarsk aktivitet lørdag den 20.11.