Kick-off for vårt nye europeiske prosjekt om forskningsetikk for nye teknologier

Både tilliten til forskning og teknologi, samt samfunnets aksept for nye forskningsbaserte innovasjoner, er avhengig av høy etisk standard i forskningen. Dette er grunnen til at forskningsprosjekter undergår etisk vurdering. Selv om dagens etikkvurderingsinfrastruktur inkluderer erfarne medlemmer med ekspertise innenfor tradisjonelle forskningspraksiser, så er ikke dette systemet tilpasset nye teknologier og transformativ forskning som kan resultere i nye menneskerettigheter, for eksempel digitale rettigheter. Derfor er det et behov for at etikkomitésystemet utvikles til å dekke dette området og kunne støtte innovasjonsprosesser i å inkludere disse nye menneskerettighetene.

Dette er utfordringen vårt nye EU-prosjekt CHANGER skal takle. Prosjektet er ledet av det greske National Centre for Scientific Research ‘Demokritos’, og inkluderer 18 partnere fra hele Europa, samt fra Brasil. Prosjektets kick-off-møte fant sted i Aten denne uken, der NORSUS’ nyeste medarbeider professor Matthias Kaiser og direktør/seniorforsker Ellen-Marie Forsberg deltok.

De første oppgavene i prosjektet vil være å evaluere hvor godt dagens europeiske etikkvurderingssystem er rustet for nye teknologier som involverer nye etiske utfordringer, inkludert kunstig intelligens, genredigering, menneskelige organoider, osv., samt nye transdisiplinære forskningspraksiser. Dette vil gi et grunnlag for å identifisere behov for nye verktøy og tilnærminger. 

Vi ser frem til å sette i gang arbeidet i dette innovative prosjektet for en oppgradering av det europeiske forskningsetikksystemet!