Keynote om Reuse in LCA og presentasjoner på Life Cycle Assessment of Waste-konferansen

4th Conference on Life Cycle Assessment of Waste


Forrige uke deltok tre forskere i NORSUS på 4th conference on Life Cycle Assessment of Waste.

Forskningssjef Kari-Anne Lyng hadde en key note presentasjon om Reuse in LCA.

I tillegg hadde NORSUS-forskere følgende presentasjoner og plakater:

  • Reusable fast fashion, do or don’t? av Pieter Callewaert, basert på arbeid fra Se min brukte kjole
  • Bridging the product level with the overall system level in LCA av Simon Saxegård.
  • Circular economy or a drop in the ocean: Environmental impacts of biogas production from fish sludge av Kari-Anne Lyng, basert på arbeid i forskningsprosjektet CirculizerKonferansen arrangeres annethvert år og samler forskere som jobber med livsløpsanalyser av avfallssystemer. NORSUS-forskerne er enige om at det er inspirerende å møte forskere som jobber med liknende problemstillinger i andre land. «Det er interessant å se at plastforsøpling er høyt på agendaen, og at mange har fokus på sensitivitets og usikkerhetsanalyser», oppsummerer Simon Saxegård. «I tillegg var det flere spennende diskusjoner om prospective LCA, det vil si hvordan vi skal modellere fremtidige avfallssystemer», sier Pieter Callewaert.