Kartlegging av matsvinn

Gjennom forskningsprosjektet ForMat, som eies og drives av Matvett, er maten som kastes i matindustrien, dagligvarehandelen, grossist og forbrukere kartlagt.

ForMat-prosjektet er næringens satsning på å redusere matsvinnet, der dagligvarebransjen, næringsmiddelindustri, organisasjoner og myndigheter samarbeider om å kartlegge og begrense matsvinnet i Norge.

Gjennom prosjektet er det vist at selv om industrien og dagligvarehandelen kaster en del mat, så er det forbrukerne som står for det største volumet, nemlig 231 000 tonn per år.
Dette betyr at hver femte handlepose vi kommer hjem med, faktisk går rett i søpla. Matsvinnet fra forbrukerne tilsvarer nesten 50 kilo spiselig mat per person og år!

Flesteparten av forbrukere oppgir at de kaster mat på grunn av at varen har gått ut på dato.
Elever på Glemmen videregående skole testet mat som var på siste forbruksdag, eller hadde utløpt på dato, og det viste seg at mye av maten var spiselig.
Elevene måtte bruke sansene sine til å vurdere om maten var god eller ikke.

Forsker Aina Stensgård ble i den forbindelse intervjuet av NRK Østfold om hva vi forbrukere kan gjøre for å unngå å kaste så mye mat.
Se nyhetssendingen her

Her kan du også lese  om «Skoleelver bør lage mat av søppel».