Kari-Anne Lyng fra NORSUS deltar på SDEWES 2020

Kari-Anne skal denne uken holde en presentasjon med tittelen Green public procurement of collection and treatment of biowasteSDEWES 2020, som er en internasjonal årlig konferanse med temaene Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Konferansen skulle opprinnelig vært holdt i Køln, men blir gjennomført elektronisk på grunn av den internasjonale situasjonen med Covid19.

Arbeidet som skal presenteres er foreløpige resultater fra prosjektet Innovativ Avfallslogistikk som er finansiert av Forskingsrådet og ledes av NORSUS.

Deltakelsen i konferansen er en del av det internasjonale prosjektet EnviSafeBioC, som er et prosjekt for internasjonal faglig utveksling, finansiert av Polish Agency of International Exchange. Prosjektet ledes av Czestochowa University of Technology i Polen. Samarbeidsprosjektet arrangerer en special session på SDEWES 2020, med tittelen: Environmental safety of bio-waste in the circular economy – potential for energy and matter recovery.