Kari-Anne fortsetter å være den norske stemmen i det internasjonale biogassnettverket

Biogass

De siste tre årene har Kari-Anne Lyng hatt en viktig oppgave med å gjøre informasjon om Norges arbeid med biogass kjent ved å bidra til tre internasjonale rapporter om fagområdet.

Kari-Anne Lyng er seniorforsker i NORSUS og har vært den norske representanten i nettverket for International Energy Agency (IEA) Task 37 Energy from biogas, et nettverk som jobber med å spre kunnskap om verdikjeder for biogass på tvers av land.

De har nettopp avsluttet et treårig program og skal i gang med en ny treårsperiode.


Har bidratt til tre rapporter

I løpet av de siste tre årene har Lyngs gruppe deltatt på utarbeidelsen av tre internasjonale rapporter om biogass:


Country report for biogas:

Rapporten gir en status på biogassproduksjonen i ulike land, og Lyng har skrevet kapittelet om Norge.

Les den her: IEA Bioenergy Task 37 a perspective on the state of the biogas industry from selected member countries


Perspectives on biomethane as a transport fuel within a circular economy, energy, and environmental system:

Denne rapporten omhandler biogass som drivstoff til transport, og informasjonen om Norge er skrevet av NORSUS-forskeren.

Les den her: Perspectives on biomethane as a transport fuel within a circular economy energy and environmental system


Potential and utilization of manure to generate biogas in seven countries:

Husdyrgjødsel kan brukes til biogassproduksjon, og rapporten gir status på situasjonen i ulike land. Lyng har skrevet kapittelet som omhandler Norge.

Les den her: Ny publikasjon – IEA Bioenergy Task 37


Deltok på Biogasskonferansen

Da Biogass Norge arrangerte konferanse for biogassbransjen 1. og 2. mars i Oslo, var Kari-Anne Lyng invitert til å være en av foredragsholderne.

Hun fortalte om IEA, arbeidet som nettverket gjør og hennes erfaringer med å være Norges representant.

– Det er spennende å se den norske biogassbransjen fra et internasjonalt perspektiv. Rammevilkårene til verdikjeder for biogass er ganske ulike fra land til land, men det er også mange felles problemstillinger, sier Kari-Anne Lyng.

Les mer om Biogasskonferansen: