Hva er Life Cycle Management (LCM)?

Mange har hørt om livsløpsanalyser (LCA), men LCM er kanskje mer ukjent for de fleste. Livsløpsledelse, som vi kan oversette det til norsk, er en tilnærming til miljøledelse som fokuserer på hele livsløpet. Hensikten er å redusere miljøbelastninger spesifikt, eller negative bærekraftsbelastninger mer generelt, i hele verdikjeden.

Når man vurderer livsløpet til et produkt anvender man gjerne LCA som et verktøy for å kartlegge de viktigste miljø- eller bærekraftsbelastninger. Først når man kjenner disse kan man aktivt jobbe for å redusere dem. Ettersom LCM innebærer å fatte beslutninger vil man også gjerne inkludere livsløpskostnader (Life Cycle Costing). Mer og mer inkorporeres også sosiale konsekvenser (Sosial LCA), spesielt ettersom det kommer økende forventninger til å rapportere på sosial bærekraft. Om man lager en integrert modell med de miljømessige, økonomiske og sosiale sidene, så kalles dette gjerne bærekrafts-LCA (Life Cycle Sustainability Assessment, LCSA).

Men LCM trenger ikke innebære svært teknisk modellering. UNEP/SETAC skrev i 2007 en brukervennlig rapport kalt Life Cycle Management. A Business Guide to Sustainability. Der lager de følgende oversikt:

De skriver også at det ikke er nødvendig med en LCA for å komme i gang med LCM, men i de aller fleste tilfellene vil det være nyttig å ta en LCA som utgangspunkt, for å forstå hvor det er viktigst å aktivt gjøre endringer i verdikjeden.

Som et forskningsfelt åpner LCM opp for å ta inn ledelses- og organisasjonsperspektiver som er nyttig for å forstå hvordan livsløpstenkning faktisk anvendes og bør anvendes i organisasjoner. Som et praksisfelt er det i stor utvikling, drevet bl.a. av FNs bærekraftsmål og nye krav til bærekraftsrapportering i bedrifter.

Ettersom NORSUS jobber tett med bedrifter i anvendte forskningsprosjekter, gjerne med å gjøre livsløpsanalyser som et utgangspunkt for bedriftens forbedringsarbeid, jobber vi i praksis med å støtte LCM i virksomhetene. For oss er det viktig at våre LCAer inngår i lærings- og utviklingsprosesser og vi støtter på ulike måter slike prosesser.  

Litteratur:

UNEP/SETAC (2007) Life Cycle Management. A Business Guide to Sustainability. https://www.unep.org/resources/report/life-cycle-management-business-guide-sustainability

Lindén, H., Baumann, H., Rex, E. (2019). LCM development: Focusing on the LC promoters and their organizational problem-solving. International Journal of Life Cycle Assessment, 24(2): 297-309. http://dx.doi.org/10.1007/s11367-018-1523-z