Håndbok i klimadulting – En guide for å få folk med på endring

Vaner må endres på alle nivåer i samfunnet, skal vi klare å legge om til en klimarobust utvikling. Tiår med forskning og erfaring har vist at mer informasjon ikke er nok for å endre atferd – vi må gjøre klimavennlige valg så enkle, attraktive og praktiske at vi ikke kan motstå dem. Å nudge betyr å gi folk et lite dult, og dulting er et verktøy for å påvirke noen til å endre atferd.

Klimadulting - En håndbok

Vi i Endrava og NORSUS har lagd en håndbok i klimadulting. Denne gir virksomheter en innføring i dulting, praktiske eksempler og en metode for å utvikle egne dult. I tillegg oppsummeres gode ideer til klimadult, som er utviklet av deltakere på workshoper vi har holdt i klimadulting. Dulting har særlig potensial til kutte utslipp gjennom:

  • Reduksjon av matsvinn
  • Stimulere til mer klimavennlige matvalg
  • Endring av transportvaner
  • Stimulere til mer ombruk og gjenbruk
  • Øke kildesortering


FNs klimapanels siste rapporter viser at det haster enda mer enn man hittil har trodd å legge om til en klimarobust utvikling – både for å begrense og tilpasse seg til klimaendringene, og samtidig oppnå en bærekraftig utvikling. Vi håper denne håndboka kan være et dult på veien for å hjelpe til med å endre vaner.

Prosjektet har fått støtte fra Norges forskningsråd.

Last ned håndboken her