Gratulerer til kollega Valentina Pauna med gjennomført disputas!

Vår dyktige kollega Valentina Pauna gjennomførte en flott disputas, onsdag 11. mai 2022. Disputasen ble gjennomført via nett på grunn av COVID-19 pandemien. PhD-avhandlingen har tittelen: “ADDRESSING NEW GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS: An interdisciplinary approach to assess the impacts of microplastics on marine ecosystems” og arbeidet er utført ved Institutt for vitenskap og teknologi ved Universitetet i Napoli.

Avhandlingen inneholder utviklingen av et rammeverk som skal gi den beste kombinasjonen av eksisterende miljøevalueringsmetoder. EU er interessert i FNs bærekraftsmål og Valentinas arbeid er spesielt rettet mot å identifisere og fylle kunnskaps- og datamangler koblet til bærekraftsmål 14: liv under vann. Hun har spesielt undersøkt datamangler som gir usikkerhet om effektene mikroplast har på marine økosystemer.  Valentina har laget en ny metode hun kaller “Informasjonsflytanalyse” (IFA, fra engelsk Information Flow Analysis), som gir et oversiktskart av hvilke emner som er spesielt viktige for å karakterisere mikroplast i livsløpsvurderinger (LCA, fra engelsk Life Cycle Assessment). IFA peker også på hvilke emner som bør undersøkes nærmere for å dytte forskning på mikroplast i en retning som gjør LCA-er mulige å gjennomføre. Valentina håper og tror at IFA-tilnærmingen kan benyttes på andre voksende, eller ikke ennå forståtte, globale miljøproblemer.

Professor Pier Paolo Franzese har vært Valentinas hovedveileder, mens professor Giulio Giunta har vært biveileder. Professor Monia Renzi og doktor Elvira Buonocore har bistått Valentina i arbeidet med PhD-en i Italia, mens PhD Cecilia Askham (NORSUS) har veiledet Valentina i den perioden hun gjorde PhD-arbeid ved NORSUS.