Gi dine brukte klær et lenger liv

Nordisk Ministerråd bestilte et konsortium ledet av FORCE Technology i samarbeid med PlanMiljø - Danmark, IVF Swerea - Sverige og Østfoldforskning for å undersøke de miljømessige fordelene ved tigjengelige alternativer ved kasserte tekstiler.

Rapporten viser at gjenbruk av kasserte klær gir langt større miljøgevinst enn gjenvinning eller energigjenvinning.

 

Les mer her.