Generalforsamling Dsolve – Cecilia Askham leder for forskningsområde 5 om sirkulære systemer for bionedbrytbar og ikke-bionedbrytbar plast

Cecilia Askham ble introdusert som ny leder for arbeidsområde 5 på Generalforsamling i Dsolve SFI 22. sept. Cecilia skal lede arbeids område 5 Sirkularitet av bio-baserte, bionedbrytbar og ikke-bionedbrytbar plast. SFI Dsolve er et senter for forskningsdrevet innovasjon med tema Bionedbrytbar plast til marine applikasjoner. Senteret er ledet av Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet. Senterets visjon er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk.