Fremtidens matproduksjon: Innblikk i husdyras rolle fra LIVESTOCK-prosjektets avslutningsseminar

LIVESTOCK-prosjektets avslutningsseminar

Nylig ble det avholdt avslutningsseminar i LIVESTOCK-prosjektet som handlet om husdyras rolle i framtidens matproduksjon.

Professor Imke de Boer fra Wageningen Universitet holdt innledningsforedraget «Rerooting the Dutch Food System», som ga perspektiv på matsystemets utfordringer. Videre ble det presentert resultater fra prosjektet, med utgangspunkt i de vitenskapelige artiklene som er skrevet underveis. Hanne Fjerdingby Olsen fra NMBU, som var prosjektleder for LIVESTOCK-prosjektet, fortalte om den overordnede prosjektideen om husdyrsystem i et sirkulært perspektiv, med fokus på økt utnyttelse av norske ressurser. NORSUS forskerne Stine Samsonstuen, Hanne Møller presenterte casestudier for henholdsvis gris og storfe for miljømessig og sosial bære kraft. Ivar Pettersen (tidligere NIBIO) introduserte økonomiske virkemidler i matproduksjonen og Kari-Anne Lyng (NORSUS) oppsummerte med et innlegg om helhetlig bærekraftsvurdering av husdyrproduksjonen og behovet for virkemidler for å oppnå en sirkulær husdyrproduksjon.

Les mer om prosjektet her: https://norsus.no/prosjekt/livestock-sustainable-livestock-production/