Frå tømmerstokk til vidundermiddel

Korleis kan trær utnyttast til nye formål som kan skape vekst og bærekraftige næringar? Bioraffineriet Borregaard i Sarpsborg produserer mikrofibrillert cellulose som kan forbetre egenskapane i produkt som kosmetikk, maling, lim og betong. 

Østfoldforskning deltar i eit EU-prosjekt saman med Borregaard og andre partnarar der vår oppgave er å analysere miljøegenskapane til produkta. Les meir om dette spennande materialet på Forskningsdagene sine heimesider.