En stor del av miljø- og ressursutfordringene for byggenæringen er knyttet til produksjonen av byggevarer. Byggevarer produseres industrielt og krever ressurser i form av energi og råvarer. I tillegg bidrar transport av byggevarer betydelig til klimagassutslippene knyttet til byggenæringen. Bruk av mer bærekraftige byggematerialer og byggevarer vil ha stor betydning for å redusere utslipp og minimere avfall fra byggevaresektoren gjennom hele byggets levetid.

Byggevareprodusenter har arbeidet kontinuerlig med forbedring av miljø- og ressursprofilen for sine produkter, der NORSUS siden begynnelsen av 1990-tallet har bidratt med dokumentasjon gjennom LCA og miljødeklarasjoner (EPD) i mange viktige prosjekter for næringen. Det stilles i dag krav fra mange aktører om dokumentasjon av miljø- og ressursegenskapene til byggematerialer og byggevarer over deres livsløp. Byggevareprodusentene har vært pådrivere i utviklingen av miljødeklarasjoner (EPD) sammen med NORSUS.

Det står sentralt i vår forskning at miljødeklarasjoner inngår i helhetlige modeller for miljøvurdering av byggverk.

DEL DETTE

KOORDINATOR