Fagområdet har fokus på å vurdere miljøpåvirkningene og ressurseffektiviteten av en byggevare eller et byggverk gjennom hele livsløpet, helt fra råvareuttak, gjennom produksjon og bruk og til avhending av byggevaren eller byggverket (LCA).

Denne kunnskapen blir igjen benyttet til å fremme nye metoder for produktforbedring og prosessforbedring i byggenæringen som bidrar til å utvikle sirkulær økonomi for bedrifter. En byggevares miljøprestasjon – miljødeklarasjon (EPD) – er etterspurt i byggenæringen.  Vi bidrar til utvikling av EPDer og utvikling av EPDer til bruk i BIM.

Vi deltar også aktivt i europeisk og internasjonal standardisering av metodikk for utvikling av EPD.

Gjennom utredninger og evalueringer gis det innspill til politikkutforming innen bygnings- og næringspolitikk.  Gjennom vår forskning skal vi bidra til å tydeliggjøre hvordan byggenæringen kan utformes strategier innen ‘det grønne skiftet’ og sikre at politikkutforming styrker næringslivets sirkulær økonomi.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

KOORDINATOR