I henhold til forskningen som presenteres fra IPCC, må verden fase ut bruken av fossile ressurser raskt om vi skal klare målet om mindre enn 1,5 grader temperaturstigning. Denne endringen vil kreve overgang fra fossile energikilder som gass, olje, og kull til fornybare energikilder som vann, vind, bio og sol. Det er imidlertid også mange andre materialer rundt oss som er basert på fossile ressurser, slik som plast og ingredienser i alt fra rengjøringsprodukter og kosmetikk til lim og gulvbelegg. Skal vi klare en omlegging fra fossile ressurser, må vi finne løsninger som kan gi oss alle disse materialene fra biobaserte kilder. Da må vi samtidig sikre at nye biobaserte produksjonskjeder ikke skaper nye miljø- og ressursproblemer, og at de er bærekraftige med hensyn til bevaring av biologisk mangfold, vannressursforvaltning, arealbruk og sosiale forhold. Noe av løsningen handler om utnyttelse av biologiske avfallsressurser eller produksjonskjeder basert på biogass, men også om å ta i bruk biologiske råstoffer på nye måter for eksempel gjennom bioraffinerier.

NORSUS har alltid jobbet med biomaterialer, men dette har fått økt fokus de siste årene. Sammen med Borregaard har vi lært mye om miljøprestasjonen til verdens kanskje mest avanserte bioraffineri og også om deres framtidige prosesser (BALI) og produkter (EXILVA). Vi har undersøkt produksjon av jetfuel fra avfall og også vurdert ulike materielle anvendelser av organiske restråstoffer.