Fast forskerstilling innen bærekraftsvurdering og grønn omstilling 

Har du forskningserfaring eller prosjektledererfaring innen bærekraftsvurdering eller sirkulærøkonomi? Vil du jobbe med kolleger dedikert til grønn omstilling gjennom forskning? 

Vi søker forskere med bakgrunn innen LCA, materialstrømsanalyse, verdikjedeanalyser, bærekraftsvurderinger generelt, industriell økologi eller sirkulærøkonomi. Hvis du ikke har doktorgrad ønsker vi solid erfaring som prosjektleder. 

Søknadsfrist: 7. desember 2022

Se annonsen her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=280800001