Et landslag i bærekraft

«Sirkulærøkonomien må fungere i markedet, og for at det skal skje, trenger vi standarder som sikrer kvalitet, trygghet, salgbarhet og gjensidig troverdighet», sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

NORSUS støtter dette både gjennom vår forskning innenfor temaet og ved å bidra med vår ekspertise ved deltakelse i nasjonale og internasjonale standardiseringskomiteer. Vår seniorforsker Anne Rønning deltar i standardisering knyttet til bl.a. sirkulær økonomi og miljøstandardisering i byggenæringen. Standard Norge har publisert en video knyttet til sin konferanse SirkulæriTET 2021 der Anne Rønning bidrar sammen med bærekraftsdirektør Catharina Bjerke, Veidekke og andre eksperter innen standardisering. Se videoen her: