EPD-transportkalkulator er lansert

EPD-Norge og Østfoldforskning lanserer nå et predefinert on-line verktøy, EPD-transportkalkulatoren, for å beregne miljøpåvirkning knyttet til transport av byggevarer.  

Les mer på Bygg.no - Byggeindustrien