The NORSUS board

Styret for NORSUS innstilles av valgkomité og velges av generalforsamlingen i dialog med eierne. Valgkomiteen legger vekt på at styret sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Styret består i dag av:

Sven Mollekleiv, DNV GK, chairman of the board (external)

Bente Bjerknes, Viken fylkeskommune, vice chair

Sjur Baardsen, NMBU (external)

Carl Morten Gjeldnes, Høgskolen i Østfold

Hilde Brandsrud, Indre Østfold regionråd

Hege Håkonsen, Østfold Energi

Anne Rønning, STØ-ansatte

Erik Skauen, Fredrikstad kommune

Meeting deputy members

Annette Veberg Dahl, Høgskolen i Østfold

Jørn Christen Johnsen, COWI

Staff observer in the board

Irmeline de Sadeleer, NORSUS