NorgesGruppen has now implemented a Norwegian version of the RISE climate database

The Swedish research institute RISE has developed a climate database for food, that provides knowledge about the climate impact of various foods and is used by companies and public sector as a tool to reduce the climate footprint in recipes, menus, food purchases, etc. RISE has collaborated with NORSUS on a Norwegian version of the climate database, where Norwegian data is collected for the largest food products measured in volume.  

RISE klimadatabase har vært på det svenske markedet i over fem år og brukes av flere og flere aktører i matvaresektoren. Det som en gang ble opprettet for å hjelpe kommuner og regioner med å ta klimasmarte valg i kosthold og menyplanlegging, brukes nå også av matprodusenter, forhandlere og restaurant- og cateringvirksomhet. Klimadatabasen øker bevisstheten om ulike matvarers klimapåvirkning og kan dermed bidra til redusert klimafotavtrykk fra vårt forbruk og produksjon av mat. 

Nå lanseres en norsk versjon av RISE klimadatabaseThe new Norwegian climate database is now launched (https://www.norgesgruppen.no/presse/nyhetsarkiv/aktuelt/na-kan-du-se-ditt-eget-klimaavtrykk-i-trumf-appen/), and is implemented by NorgesGruppen in the trumf app. The Norwegian version contains carbon footprints of more than 720 general food products (pork, cod, milk, carrots, coffee etc.) and about 1300 different food production chains (e.g. different origins and/or production methods, such as greenhouse production or open field cultivation). Each carbon footprint in the database is based on available life cycle assessments or other climate calculations by RISE, NORSUS or other national & international publications. RISE and NORSUS has examined the data quality so that the carbon footprints are as comparable as possible. The climate database, unique in its kind in the world, is updated annually to ensure that the best available and most up-to-date climate data is used. 

Klimadatabasen, unik i sitt slag i verden, oppdateres årlig for å sikre at best tilgjengelige og mest oppdaterte klimadata blir brukt. 

The unique thing about RISE's climate database is that we collect and update existing knowledge and data about the climate effect of various foods and make it available to businesses, public organizations and other parts of society, first in Sweden and now in Norway. The climate database has been a pioneer in helping Swedish organizations to work to follow up and reduce the climate impact from food production and consumption, says Thomas Angervall, RISE

The interest from food companies and public organizations related to working to reduce the climate impact from food production and food consumption is great in Norway. Our collaboration with RISE on the Norwegian climate database has in a relatively short time created better opportunities for Norwegian society to work with reduced climate impact on a quantitative and credible level, says Hanne Møller, NORSUS.