Referansegruppemøte i prosjektet Redesign QR

Mandag 25. april ble det første referansegruppemøtet i prosjektet Redesign QR gjennomført. Det treårige prosjektet fikk tidligere i år tilsagn om finansiering fra Oslofjordfondet.


På referansegruppemøtet ble en rekke problemstillinger knyttet til to av arbeidspakkene i prosjektet gjennomgående diskutert. Wencke Gwozdz fra Copenhagen Business School og Sandra Roos bidro med mange gode faglige innspill, både til de planlagte forbrukerundersøkelsene og livsløpsanalysene (LCA) og de sosiale analysene (SLCA) som skal gjennomføres på et utvalgt av Fretex sine redesignede produkter.

Fretex bidro med uvurderlig praktisk og faglig kunnskap fra arbeidet de gjør både med å produsere produktene og arbeidstreningen som utføres på redesign-avdelingene.

Mer om prosjektet kan du lese i denne ferske artikkelen laget av Høgskolen i Østfold.