PUBLICATION

Publikasjonsnummer

OR.23.18

Publiseringsår

2018

Publication type

Report

Vurdering av henteordning for tekstiler

Henteordning for tekstiler fra husholdninger

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Renovasjon i Grenland (RIG) og vurderer klimanytte og andre aspekter ved å innføre henteordning for tekstiler i husholdningene. 

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

AUTHORS