PUBLICATION

Publication number

OR.23.18

Publication year

2018

Publication type

Report

Vurdering av henteordning for tekstiler

Henteordning for tekstiler fra husholdninger

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Renovasjon i Grenland (RIG) og vurderer klimanytte og andre aspekter ved å innføre henteordning for tekstiler i husholdningene. 

SHARE THIS

AUTHORS

Kjersti Prestrud