PUBLICATION

Publication year

2017

Publication type

Report

Key words

, ,

The Nordic textile reuse and recycling commitment – a certification system for used textiles and textile waste

Østfoldforskning har i perioden januar 2015 – juni 2017 vært en av prosjektpartnerne i det nordiske prosjektet “The Nordic textile reuse and recycling commitment”.

Prosjektet har vært finansiert av den Nordiske Avfalls Gruppen (NAG) i Nordisk Ministerråd og har vært et samarbeide mellom det Svenska Miljöinstitutet (IVL) i Sverige, Copenhagen Resource Institute (CRI) i Danmark, Environice på Island og Østfoldforskning i Norge.

Nå foreligger rapporten fra dette arbeidet og den kan lastes ned ved å trykke på «last ned pdf» nederst på siden.

Rapporten er knyttet til dette project.

Prosjektet bygger på resultatene av tre foregående prosjekter i nordisk regi, hvor Østfoldforskning har vært samarbeidspartner i samtlige. Mer info om disse finnes here.

Prosjektet «The Nordic textile reuse and recycling commitment – a certification system for used textiles and textile waste» har jobbet frem et sertifiseringssystem for innsamling og behandling av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norden. Målet er å redusere miljøpåvirkningen av tekstilforbruket og styrke Nordens konkurranseevne ved å øke gjenbruk og gjenvinning av tekstilavfall som genereres i Norden. Sertifiseringssystemet er frivillig og sikrer bærekraftig og gjennomsiktig håndtering av brukte tekstiler. Sertifiseringssystemet sikrer at sertifiserte organisasjoner følger strenge kriterier for sporbarhet og miljøprestasjon når man samler og håndterer tekstiler. De innsamlede tekstilene vil bli brukt og resirkulert i henhold til avfallshierarkiet, og alle operasjoner blir vurdert av en uavhengig tredjepart. Det er to typer sertifisering. Den første er for innsamling av tekstiler rettet mot kun gjenbruk, og den andre for innsamling av tekstiler for gjenbruk og tekstilavfall for resirkulering

Rapporten inneholder informasjon om hvordan sertifiseringssystemet skal opereres, samt informasjon om hvilke kriterier de som samler inn og håndterer tekstiler må oppfylle for å bli sertifisert. Rapporten fra en juridisk vurdering av kriteriene som har vært gjennomført vil bli publisert separat eller som vedlegg til denne rapporten.

Sertifisering er ikke mulig ennå. I løpet av høsten 2017 vil den Nordiske Avfalls Gruppen (NAG), på vegne av Nordisk Ministerråd, gå til anskaffelse av sertifiseringssystemoperatør (CSO), som vil få ansvar for sertifiseringssystemet.


Østfoldforskning har bidratt med norske innspill og erfaringer i prosessen med å etablere sertifiseringssystemet. Fra norsk side har i tillegg H&M Norge, Fretex AS og Halden Kommune bidratt aktivt i prosjektet.

Read more about the project (norwegian) here

SHARE THIS

AUTHORS

Anna Fråne
Stefán Gíslason
Nikola Kiørboe
Hanna Ljungkvist
David McKinnon