PUBLICATION

Publication number

OR.25.18

Publication year

2018

Publication type

Report

Hvor klimavennlig er det å ta med seg hytta på ferie? Et klimagassregnskap for bobiler

Denne rapporten er utført på oppdrag for Norges CaravanBransjeforbund (NCB). Partiet Venstre har flere ganger i forbindelse med forslag til statsbudsjett, senest i fjor høst, foreslått å fjerne de fordelene bobiler har med hensyn til engangsavgift. Bobilbransjen er redd for at det vil bety en dramatisk nedgang i salget av bobiler og kroken på døra for mange forhandlere. Derfor har NCB bedt om en analyse av hvilke klimagassutslipp som er knyttet til bruk av bobil og økt forståelse av hvor store disse utslippene er sammenlignet med alternative ferie- og fritidsformer.

Det har vært en stor økning i salget av bobiler i Norge i de senere år. Majoriteten av bobileierne er godt voksne og de fleste ferie- og fritidsreisene foregår i Norge. Rapporten forsøker å finne ut hvor
store klimagassutslipp som er forbundet med en typisk ferie med bobil og å sammenligne denne med andre typiske ferieformer. Det er tatt uttgangspunkt i at en ferie består av transport, overnatting, mat, og aktiviteter. Disse ulike elementene kan være mer eller mindre fremtredende i en ferie. Har man for eksempel hjemmeferie, vil som oftest bidraget til klimagassutslipp fra transport være veldig lavt, mens man spiser mat med høyere klimagassutslipp enn man gjør i hverdagen. Studien viser at hjemmeferie ikke uventet er et av de mest klimavennlige alternativene, men spørsmålet er om det er det mest reelle alternativet for noen som kunne valgt å feriere i bobil. Dersom man ser på hvordan nordmenn tilbringer ferie og fritid, er det trolig at man i stedet for å
velge bobil ville valgt en sydenferie, storbyferie eller cruiseferie. Alle disse ferieformene, og flere til, er undersøkt i analysen. En vanlig bobilferie kommer ikke ut som det mest klimavennlige alternativet, men gir halvparten så store klimagassutslipp som en sydenferie og er enda langt
bedre enn en cruiseferie. Siden dette er typiske alternativer for en som velger bobilferie, er sjansen stor for at man unngår klimagassutslipp ved å ikke tvinge folk over fra bobil til andre ferieformer.

Når vi skal forstå hvordan en bobilferie bidrar til klimagassutslipp, må vi se på de ulike elementene ferien består av, hvor en av de åpenbare er transport. Selv om bobilen kan klassifiseres som et transportmiddel, er det ytterst få som vil finne på å bruke bobilen sin i hverdagen, fram og tilbake til jobb eller til turen på butikken. I rapporten finnes likevel en sammenligning av hvor store utslipp som er forbundet med persontransport for ulike transportmidler. Figuren øverst på neste side viser hvor store utslipp bobiler har sammenlignet med ulike transportmidler for persontransport.