PUBLICATION

Publikasjonsnummer

OR.04.18

Publiseringsår

2018

Publication type

Report

Klimaregnskap for håndtering av husholdningsavfall, RENOVEST 2016

Analyse av dagens avfallssystem for innsamlet husholdnings- og hytteavfall

På vegne av RENOVEST IKS har Østfoldforskning AS gjennomført en analyse av netto klimafotavtrykk knyttet til håndteringen av hytte- og husholdningsavfallet i 2016. RENOVEST har ansvaret for innsamling, transport og forsvarlig behandling av hytte- og husholdningsavfallet i Tokke, Vinje, Seljord, Kviteseid og Fyresdal.

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

AUTHORS