PUBLICATION

Publication number

OR.22.16

Publication year

2016

Publication type

Report

Forbrukerundersøkelse

Arbeidspakke 1 i Redesign QR prosjektet

Denne rapporten sammenstiller resultatene fra en forbrukerundersøkelse utført i forbindelse med Redesign QR prosjektet. Prosjektet ledes av Fretex A/S og er finansiert av Oslofjordfondet for en periode på tre år (2016-2019).

Formålet med prosjektet er å utvikle en mobilapplikasjon som kan brukes til å formidle de miljømessige og sosiale forholdene som er relevante i forbindelse med produksjonen av Fretex redesign-produkter til forbrukeren. Det overordnede målet med applikasjonen er å påvirke forbrukeren til å ta stilling til disse forholdene i kjøpsøyeblikket og inspirere til et mer bærekraftig forbruk. Et sekundært mål er å øke bevisstheten hos de ansatte i Fretex redesign-avdelingene i forhold til valg av materialer og prosesser i produksjonen av redesign-produktene.

Fretex redesign-produkter er produkter som hovedsakelig er laget av brukte materialer (skinn, ull, papir) som Fretex har mottatt men som ikke kan selges pga. skader eller lign. Materialene blir klippet, sydd, får tilsatt en ny glidelås og blir til nye produkter. Redesign-avdelingene ansetter hovedsakelig personer i jobbtrening og er i utgangspunktet et attføringsprosjekt.

Arbeidspakke 1 i Redesign QR prosjektet har til formål å utføre en forbrukerundersøkelse som skal ligge til grunn for den videre utviklingen av applikasjonen. Forbrukerundersøkelsen har bl.a. hatt fokus på kjennskap og holdning til Fretex redesign-produkter samt interesse for informasjon om miljø- og sosiale forhold forbundet med produksjon av moteprodukter.

Forbrukerundersøkelsen ble utført over en fire ukers periode i mai-juni 2016 via en nettbasert spørreundersøkelse og ble besvart av i alt 474 personer.

Noen av de sentrale resultatene fra forbrukerundersøkelsen er:

* Fretex redesign-produkter er kjent blant størstedelen av respondentene

* Interesse for miljø, veldedighet og design er de største årsakene til å kjøpe redesign

* Mangel på kjennskap og høye priser er de største årsakene til å ikke kjøpe redesign

* Blant respondentene erstatter et redesign-produkt ca. 61,2% av et nytt produkt

* Blant respondentene erstatter et gjenbruksplagg ca. 53,3% av et nytt plagg

* Størstedelen av respondentene er interessert i miljø og sosiale aspekter av produksjon og forbruk, men en mindre andel er påvirket av disse forholdene i kjøpsøyeblikket

* Interessen for miljø er umiddelbart høyere enn interessen for sosiale forhold, men den mulige effekten av informasjon om disse forholdene er større for sosiale forhold enn miljømessige forhold

Resultatene kan brukes av Fretex til å videreutvikle redesign som markedsområde, i den videre utvikling av prosjektet samt som grunnlag til videre forskning og publisering innen forbrukeratferdsforskning, og rapporten avsluttes med forslag til hvilke resultater som egner seg til hvilke formål.

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

AUTHORS

Irmelin Gram-Hanssen
Inger Johanne Brodal Johansen