PROJECT

Project leader

Hanne Møller

Duration

01/01/2012 -

31/12/2012

Project manager

Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold

Videreføring biogassmodell – fase II

I løpet av mai igangsettes  biogassprosjekt fase III . Målet for prosjektet er videreutvikle modeller for  klima og økonomi gjennom  hele verdikjeden for biogass. I prosjektet skal det gjennomføres case  for norske og danske forhold  ved bruk av matavfall og gjødsel som substrat i biogassproduksjon. Ulike virkemidler i Norge og Danmark analyseres for å vurdere hvordan dette påvirker lønnsomhet og effektivitet. Dette skal danne grunnlag  for forbedring av de norske virkemidler.  En annen viktig del av prosjektet vil være å gjennomføre analyser omkring valg av substrater og anvendelse av biogass og av biorest i landbruket. Det skal også lages  en modell for gjødsel for fjørfe, som skal følge samme oppbygning som modellene for matavfall ,storfe og grisegjødsel.  

 

Rapporter fra fase II finnes here and here.

 

 

SHARE THIS

Project team