PROJECT

Project leader

Andreas Brekke

Duration

01/09/2020 -

01/09/2021

Project manager

Quantafuel ASA

Funder

Quantafuel AS, Grønt Punkt

Partners


Key words

Quantafuel kjemisk plastgjenvinning

På oppdrag for Quantafuel skal NORSUS studere materialstrømmen av plast til gjenvinning fra Norge til det ender opp som kjemikalie til bruk i nye produkter. Det skal kvalifiseres hvilke mengder som på denne måten kan gå til materialgjenvinning og også gjøres en miljømessig livsløpsvurdering (LCA) av behandlingssystemet.