PROJECT

Project leader

Simon Alexander Saxegård

Duration

01/08/2019 -

31/12/2019

Funder

EPD-Norge

PCR Stone Products

Prosjektet skal lede frem mot en PCR som gjelder for steinprodukter. 

Aktører fra næringen bidrar i prosjektgruppe med å utvikle rammene for standarden, mens Østfoldforskning bidrar med det LCA og EPD faglige arbeidet.

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Project team