PROJECT

Project leader

Pieter Callewaert

Duration

01/01/2021 -

01/06/2022

Funder

Research Council of Norway

Partners
Go Good AS
Norsk Gjenvinning AS
3D Analyse AS
Norsk Regnesentral


Ombruk som tjeneste: gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Omstilling fra dagens lineære til morgendagens sirkulære økonomi er helt sentral for selskaper i varehandelen. Skal de lykkes fremover må de utvikle attraktive ombruksbaserte produkter og tjenester. Det krever nye forretningsmodeller og teknologi som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser.

I prosjektet forsker NORSUS på klima og miljønytten av ombrukssystemer. Hvordan bestemmer man om et produkt skal til ombruk eller til gjenvinning? Teknologi er helt sentral for å operasjonalisere systemet og klima og miljøanalysene vil bli brukt for å sikre et bærekraftig høyteknologisk ombruksystem.

Prosjektet retter seg mot ombruk av møbler, men metoden som blir utviklet skal være overførbar til andre sektorer.

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Project team